Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jaaren zou hebben kunnen opfchikken; maar

wat zou ik doen ? — Ik moest wel. *

Nadat de koop was afgehandeld, ging de bewuste uitdraagfter heen.

Nu befloot ik myn reis naar Londen door te zetten, te meer nog, daar ik myn Tante's recommendatie-brief onder myn goed , daar de ftruikroovers niet aan geweest waren, gelukkig behouden had»

Sufan bragt my daarop de rekening, die niet minder, dan de fchreeuwende fom van agttien fchellingen bedroeg. Ik betaalde oogenbliklyk, en vroeg, wanneer de koets naar Londen afreed, welk my gezegd werd binnen een uur te gefchieden. Gy kunt ligt begrypen, dat ik zeer blyde was een huis te verlaren, daar men omtrend ongelukkigen zulke gruwelyke knevelaryen

p]eegt. zoodra ik derhalven hoorde, dat

de post-koets op het afiyden flond, ging ik naar beneden, ontmoetende toevallig den waard en de waardin van deze herberg; doch dezen floegen zoo weinig acht op my, als of ik één van hunne honden was: zoo zeer had myne armoede my in hunne oogen vernederd. — Ik zugtte op dat oogenblik om de trotsheid dezer wreedaarts.

Daarop

Sluiten