Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Neder landfc Ju Maatfchappy 10?

NUT VAN HET ALGEMEEN fielt,

onder andere Vraagftukken, ter beantwoording vóór 1799, ook die volgende vóór.

Naardien de Vooroordeelen omtrend 4t Waarzeggeryen, als mede omtrend de Dui. velsbezwceringen, Toveryen cn Spookerye«m by het grootftedeel der menfehen, nog niet overwonnen, en evenwel voor Godsdienst, Zeden en Maatfchaplyk Geluk allernadeeligst zyn ; vraagt de Maatfihappy; een bondig, zoo veel mooglyk, km> en voor de ^ ne vatbaarheid, en, ter overtuiging yan on. geoefenden, gefchikt Metoog, waarin het 0*.

hetomedetyke* en het van deezc en andere hier mede verbondene * * i Votr-

Sluiten