Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorootdtelen worden aangetoond, en de Twyfelïngen tevens opgelost* die, tot ftaaving van dezdven, uit de Heilige Schrift, gewoostlyk worden bygebragt.

Mogten de volgende Vernaaien, ter levoordering van een zoo ahzins kfiyk ê$gmerk9 eenigertnaate, bydraagcnï

4

Sluiten