Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B E R I C H T.

De tyd is verby, waarin men hekfen en tooveraars verbrandde ; maar de bron is nog open, waaruit deeze, beide menschheid en reden ontè'erende, gruweldaad ontfprong; en de hang tot het wonderbaare en het bovennatuurlyke, hoe flecht rymend met den grootfchen tytel, dien men aan de , na bynaér afgeloopene, agttiende eeuwe gewoon is te geeven , blyft zoo al

dezelfde als in de dagen van onze

grootmoeders. Misfchien dat 'er veel toe doe het

leezen van zekere foort van greetig

gezochte romans. • Men hoopt, door den invloed deezer

korte Vertellingen , het gebouw des

waangeloofs ten minften aan't wagge* 4 lea

Sluiten