Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io INHOUD*

VI. Bewys , dat zomtnige menfchen zig zeiyen dulleld zien. Bladz. 55,

VII. Van een fpook, het welk in eene oude ridderzaal, met veel geraas zyne fpokeryen dreef, en yeeltyds het licht uii blies ... <5o»

VIII. Van h t Jpookagtig gedruis en kermen., hst welk eens onder delyken, op de zac.l der ontleedkunde te Parys, gehoord werd. . . 6g,

IX. Van Boschduiyels en derzelyer toyerkragt, cm zig naar believen yoor de menfchen onzigtbaar te maken. . • , jrjr,

X. Van een mager fpoek, het welk, met eene doodskleur, en een doodhemd aan, biddend het menschdom aanklaagde . . . 84.

XI. Duidelyk bewys, dat een fpook zomvsylen een lugtüchaam aanneemt, in het welk men hetzelve met geen aardfche wapenen kan treffen . 91**

XII.

Sluiten