Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%% INHOUD.

fchynen te billyken ,dat yeeleoyer* ledenen 'fpooken . Bladz. 153.

XVIII. Van de yerfchyning eens vermoorden, die zynen begraven eigendom aan zynen wreckir wilde toegewezen, en de moor der es geflraft hebben . ,

XIX. De herberg ter kwaader naam, wegens nagt -yerfchyningen* 173.

SPOO-

Sluiten