Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. *

deeg gegrendeld had. Omtrent te middérnagt - werd hy door een zagt befcheiden kloppen aan de kamerdeur wakker. Hy rigtte zig een weinig gemclyk over deze ftoring in den «agt.in het bed op, en riep: trêe binnen / zonder'irj het eerfte oogenblik van zyn ontwaken, te.bedenken, dat men niet kan binnen komen, wanneer de deuren gegrendeld zyn. Maar wat gei beurde ? die geklopt had , opende de deur zonder moeite, even als ware dezelve noch gefloten, noch gegrendeld, en trad zagtjes te* kamer'in.

Pope werd een' welgemaakt' ernsthaft'»man gewaar, in fpaahfche kleding, die een boek opnam, het welk op de tafel opèngefla, gen lag , - den tyrc]. ^ fc . en «nar bet fcbeen , 'er ia verwondering ove, gel. «akte. Maar bet verwonde!de pope oneindig meer, dien onbekende-, ep ZüIk ee„, ^ gewoonen tyd , en,.lret £ee„ he. me,Wi dig« was, door eene geCoten e,, grendelde deur tot zig tezien binnen treden. Hy, vraag. • deden Spanjaari, wat cigenlyk in d.cnidclen.' Wsuur van zynen dienst mogt W8Zcn? De. A3

Sluiten