Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£ SPOOK'

%q zag daarop den vrager eene wyle met een . paar groote blikken aan, fchudde op eene be» « tekenende wyze het hoofi, opende de glazendeur van eene boekenkast, bladerde in verfcheiden boeken, en zetce eik van dczelven . ■wel weder op zyne behoorlyke plaats, doch 20, dat' de rugtytel onder kwam te ftaan. j>0PE kon even zo min begrypen, wat hy daarmede wilde zeggen, als hy al de oveiige •verfchyning van dit zeldzaam menscfa kon be-vroedcn. Hy fprong eindlyk uit hetbed ,fcho©t ^yncn japon aan , tfak «nu de brandende «agtlarftp nog twee kaerzen aan, belde zynen bedienden , nam eene geladen piftool, en ging daarmede kloekmoedig naar den engenooden gas-: , dien hy onbefchroomd op de volgende wyze aanfpfak..

„Myn lieer ï ik wil weeten, wie gy zyt? hoe gy door gegrendelde deuren hier in komt ¥ en wat het oogmerk van dit uw vrypostig bezoek is?"

De onbekende Spanjaard glimlachte eenigzïns, oP eene fpotagtige wyze, terwyl hy zy. Be oogen op de overgehaalde piftool, die op

hem

Sluiten