Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTEL LlNÉEN.

gv staaf in het vertrek, welken hy egtes bevolen had , by hem te blyven. Hy belde ; gustaaf kwam aan de deur der kamer,, en klopte, ten einde zyn heer de deur, die van binnen nog wél gegrendeld was s, zoudeopen doen.. '

Pope ftond zeer verzet,.den grendel nog zo op de deur te vinden, nis hy dien des* avonds voor dat hy naar bed was gegaan, 'ei> op gedaan had. Naauwlyks had hy zyngn bedienden binnen gelaten, of hy, overlaadde hem met eene menigte vraagen-, van welken geene beantwoord werd: „ Waarom hebt gy tegen myn bevel het vertrek verlaten ? — Hoe zyt gy; 'er uit gekomen, daar de deur van binnen nog, gegrendeld is ? Staat gy mis&hien in eenige. verraderlyke verbindnis met den duivelkonstenaar, den Spanjaard?" enz, - /

Gustaaf begreep van dit alles.geen enkel woord, en zag zynen heer met open mond en opgefpalkte oogen in verwondering aan. 'Er verliep een geruime tyd, eer men elkan. derjeerde verftann. De boekenkas , waarin by de boeken, die door den Spanjaard 'ervcrA 7 kcerd

Sluiten