Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. *g

wit deze merkwaardige fpookgefchiednis afteleiden. Zy vallen hem, die kan en wil zien van zeiven in het oog. Aileenlyk zal ik ten befluite het volgende aanmerken; Gefteld' zelfs , dat geen onlochenbaare en volkomen overtuigende fpooreu zig hadden opgedaan,T welken de wezenlykheid van een enkel verbeeldingswerk buiten allen twyfel fielden; zou pope toch onbcdagt te werk zyn gegaan, indien hy dan een verfchynzel, hetwelk door eene gegrendelde deur drong s voorwezen" lyk bovennatuurlyk gehouden had. Het kan zommigen myner lezers niet onbekend zyn dat 'er trouwloozc flotenmakers zyn, welken voor eenen gren del binnen in een flor gemaakt en met een haakjen voorzien , byzondcre grendelneutels .vervaardigen, door middel van devvelken men den binnen - grendel ook van buiten naar goedvinden voor-en wéér terug* fchuiyen kan.

ft*

Sluiten