Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28 $ pook-

een fpook aan de tafel zitten, en Iighaamïyk met onwrikbaare oogen in een boek lezm.

Frederik werd- op dit ten uiterften raadzclagtig gezigt, met eenen vrecslyken fchrik bsvar.gen, trad te rug en met eene yskoude rilling de deur wéér uit, en werd door de overige lieden van het huis in eenen (laat gevonden , die naar bezwyming en fpraakloosheid geleek. Men kon niet begrypen , wat hem overkomen was, en bragt hem te bed. Het lepd wel een uur, eer hy weder een weinig tot zig zeiven kwam, en men een verftandig ,■ aaneengefchakeld woord uit hem kon krygen.

Ondertusfehen viel den landmeeter buiten de fbd de tyd lang, eer het vergeten werktuig gebragt werd. Eindlyk ziende, dat de bediende vergat terug te komen , reed hy zelf zeer gramftorig weder ter ftad in en naar huis. Hy had ook volflrekt voorgenomen, den langzaamen bedienden wegens zyn laag uitblyven, gevoelig te beftraffen.

„Waar is frederik?" riep hy. eenen andermaal, zo alshy in huis kwam..

«Ja,

Sluiten