Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sa spook-

en de kunftenaar had hem zo wet getroffen, dat her beeld hem op. en uit geleek. Die was* fchenbeeld, hët welk meteen boek in de hand, en aan een tafel zittende, naarftig fchéen te lezen, was in dezelfde kamer, geplaatst, uit welke frederik het werktuig zou halen, en waarin hy, zo als gezegd is, nooit te voren was geweest. Ook had hy dergel yk indedaad zeer bediieglyk werk in waseh nog nooit gezien ; derhalven was zodanig een bedrog hem niet eens in de gedagte gekomen ; en by had, in de kamer tredende, waarin de febrikbareade wasfehenpop flond, niet anders gemeend, dan dat de levende landmeeter, dien hy buiten de poort in het rytuig gelaten had, zig fpokende op twee ondeifehoiden plaatzen' tevens konde doen zien. Zig door het driftig lopen verhit hebbende, moest zulks de kwaade werking , -die de fchrik op hem gemaakt had , natuuxlyk nog vermeerderen.

Op een' ander' tyd behoedde dit zelfde wasfchenbeeld zynen heer voor eenen dicfftaJ. Een onwaardige zWerver, die in de huizen iafiwp., en zyne bekwaamheid jn het zegelfny-

den

Sluiten