Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*4 s p o o k-

III.

. Van een brommend fpook , het welk eens eene andere fpookgedaante op het middennagtsuur eenen yreeslyken fchrik aaryoeg.

N., een hanoversch dorp, bewoont de adelyke familie van den heer van m. een fchoon landhuis , met twee zyvleugels, in eenen van dewelken de rentmeester R. . \ woont. Het hoofdgebouw flaat tegen eene hoogte, en heeft op-die «zyde flegts één? verdieping. Daartegen, heeft hetzejve aan de andere zyde in -den laager liggenden tuin ser twee. De rentmeester ftond metde huishoudfter van de heerfchap te trouwen, en de bruiloft „zou na verloop van drie maanden plaats neb* ben, Maar, wyl.by cea- sian was, die het

*3g«

Sluiten