Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VK RT B'LLrNGEN. 45

wagten niet wdl geleerd had , verlangde hy reeds vtfdr de kerklyke trouwplegdgheid niet zyne bruid op den vertrouvvlyken voet vaflig teheden te leVén, Zyne bmid , even & eva, niet minder dan hy zelf, op verboden vrugt belust , kwam hem te halver weeë te ' gemoet. En dus werden zy het dan ook we. derzyds wegens eene fpoedige nagtlyke byeen. komst eens: Hy, door haar eens des avonds hat, voor hetvenftervancen vertrek aan dcvoorzyde,uir bet welk zy zig met ^ e«d balf fcherzend te zeggen, dat »y emtddenagt in hetzelfde venfter voorzig■^ **> , ten ci„de

door hetzelve eene deur tot baarflaap.

t02 tC make,^e» ^n de moeite te fparai rn "* ^ Zy floeg dit

bezoek we, af, egter alieen in de„ f0on

r drJheid men«° **

™ dC "and ^s wanneer zy derzelve aangenaaurzyn5enWMrineeneniet2eerfd)ioom

HfHP fchoone , wier zo genoemde deugd op

gee* -

Sluiten