Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

0Ö spook»

geene vaste gronden rust, dergelyke beledigende aanbiedingen getneenlyk beantwoord.

Men wenschte elkander wéi te fiapen, en vertrok ; maar beiden zagen met verlangen , wakende in hunne vertrekken , het uur der fpooken te gemoet. Een weinig [na twaalf uuren omtoog de duisternis van den middenriagt den geheelen gezigteindcr. Doodftilte heerfchie op de buitenplaats, welke een weinig van het dorp aflag , en alleen het fpookig fteenmïtje brak door deszelfs nagtlyken toon deze akelige ftilte af.

Ondertusfehen had de rentmeester zig van het hoofd tot de voeten in een geheel wit nagtgewaad ingehuld , en op deze wyze begon hy nu de heimlyke bedevaart naar zyne bruid. Uit het vertrek waarin hy door het open ven. fter gekomen was, moest hy doorverfcheiden deuren gaan, welken hy, tot zyneblydfchap, ,an vond ftaan. Zo ten uiterfte te gemoet komende had de ongeduldige bruid voer haaren vriend gezorgd. Onder andere vertrekken was 'er ook eene zeer groote ridderhal, door welke de nagtgcM zoeker zynen

weg

Sluiten