Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN, 51

hebben. En evenwel , hoe zou hy alleert

zouder wapens, en zonder gerugt te maken, eenen dief verjagen , die voorzeker nog medemakkers by zig moest hebben, wyl hy hem zagtjes had horen fpreken.

Het geen hem het meest verlegen maakte, was, dat hy niet kon weten , of de dief, die nu juist eerst het venster wilde in klimmen , de voorfte en eerfie was, zo dat de andere dieven nog op den ladder en beneden in den tuin waren, dan of niet misfehien zyne medemakkers reeds in dezelfde zaal waren , in welke hy zig bevond.

„ In het laatfte geval — dagt hy mi zou. ik voorzeker te kort fchieten, indien ik alleen wilde ondernemen degeheele bende dieven weder het venfter uit te werpen. Om zeker te werk te gaan, moet ik my derhalven nootizaaklyk fterker maken, dan ik in de daad' ben ; ik zal dan de rol van een fpook fpelen."

Zyn glinfterend wit nagtgawaad kwam hem hier zeer wél te pas. Ten einde hetzelve zelfs door de duisternis van den nagt een weinig zou doorfchynen en aan de dieven zigtB 4 baar

Sluiten