Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3$ S P O O in¬

breken ruit (tak, orn het venfter los te ma« ken» Hy liet hem ongehinderd begaan. Maar nauwlyks had de. dief ook het venfter geopend , en het hoofd binnen geftoken, of de heer van het ihuis floeg den ongenodigden vriend met hef plat van den laarzenknegt tamelyk onzagt ln het aangezigt. De toon vanbet aangeheven zeer klaaglyk gefebreeuw verried ook hier, in den dief, eenen Jood, die ondertusfehen de bloedige liefkozing met den. laarzenknegt denklyk niet voor de werking van eene * bovennatuurlyke fpookagtige oor» zaak. zal gehouden hebban.

Sluiten