Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V ERTELL 1 N GE Ni

IV.

Van eenige honderd fbooken, die in eenskerk in West-Pruisjen,hunne zeer wonderlyke en nog thans na* tuurlyke rol [peelden.

|n ccne kleine ftad in West . Pruisfen woonde vóór eenige jaaren, eene oudevroome vrouw», die eerst uit godvrugt ,.en naderhand waarfchynlyk. ook uit gewoonte, niet alleen alle zoudagea,-inaar ook alle dagen in de vroegmis te kerke ging. In den winter, wanneer de vroegmisfen in haar fteedje-niet naar het jaargety veranderd werden , maar altyd tc zeven uur des morgens begonnen , moest zy dus dikwyls in liet duister met een lantaarntje naar de kerk gaan...

Eens. werd zy des morgens in den winter wakker, hoorde het gewoon misklokje luiden , kleedde zig aan en ging3 met haar lantaarn*

Sluiten