Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S P 0 O K-

caarntje in de hand, haaren gewoonen gang naar de St. Mariakerk. Zy zag de kerk reeds als naar gewoonte verlicht, doch in dezelve komende, vond zy alle banken en ftoelen nog ledig; ook kwam haar het licht in de kerk flegts als eene fchemering voor, en zy kon in het geheel niét gewaag worden," van waar het eigenlyk kwam , want op de arm - en k.roonligters rondom waren dé kaarsfen nog niet ontftoken.

Zy zag naai het bord, waarop anders dé de nommers der liederen gefield waren, welken dien dag zouden gezongen worden, en vond op hetzelve menigerlei trekken en karakters, die haar geheel onbekend waren, en die met blinkend vernis fchenen gefchreven te zyn..

Op eens hoorde zy op de gaanderyen rondom een dof gedruis ; — zy keek op, en werd door het groot portaal, het welk in den agterften omgang, en naar een afgefloten kerkhof leidde , eene menigte witte gedaanten gewaar.

Zy wilde juist fchielyk opftaan, om weg

Sluiten