Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4* spook-

Op eens begonnen alle lippen der verga» derde gemeente zig te bewegen; maar de toonen , die zig uitbragten , waren niet zo zeer een gezang, als wel een dof geruisch, dikweif met een flauw huilen, ook wel met «en reutelen verzcld , het welk veel geleels naar het reutelen van eenen ftervenden. • Eindelyk trad eene gedaante, veel gelykende naar eenen der overledene predikers dezer kerk, op den predikftoel. Alles werd ftil; de gedaante op den predikftoel bewoog de pogen, de lippen, de armen, maar gaf geen geluid van zig.

Na een half kwartieruurs verdween deze, en andere gedaanten rezen plotslyk van derzelver ftoelen op, en rtüschten, als door den wind opgenomen, in de diepe gewelven van den omgang terug.

Nu eerst kwam het beangfiigd besje tot kragten, en maakte zig fidderende de ketk uit. Het was nog diep in den nagt, en de klok floeg twee.

- De vroome vrouw deed in den angst baars harten nog veele gebeden tegen den duivel en

de

Sluiten