Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. 4.3

ie fpooken ; lei zig ondertusfehen wegens groote verzwakking te bedde, en fliep juist ook wegens groote zwakheid, zonder eenige angstige herfenfehimmen en dreomen , tot op den vollen dag.

Nu erkende zy eerst al het fchriklyke haarer gebeurdnis in den vorigen nagt , vastte den geheelen dag, zong en bad den ganfehen dag • doch zeide aan geen mensch een woord van al wat zy gezien en gebeord had.

In den volgenden nagt ontwaakte zy weder , hoorde het misklokje wee> luiden, zag uit het venfter, of het reeds omfheeks den tyd van de vrocgmetten ware; en ging, fchooü het haar nog niet zo voorkwam , door eene onweerflaanbaare aandrift, waarvan zy zelve geen reden wist te geven, wéér naar de St. Mariakcrk.

. Alles, wat haar den voorigen nagt ontmoet was, ontmoette haar weder. Ondertusfehen kwam zy nu ook gelukkig naar huis; lei zig ook weder te bedde, en ontwaakte den volgenden dag, doch in eenen jftaat van veel gtooter zwakheid.

V

Sluiten