Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44 spook-

Di zwakheid deed haar het bed honden; zy gevoelde eenen geftadigen angst,- — doch zy maakte ook nu haar vervaarlyk geval nog aan niemand bekend.

In den derden nagt gebeurde haar, — uitgezonderd kleine veranderingen — hetzelfde van de twee vooiige nagten ; cn den volgenden morgen was zy zo zeer verzwakt, dat men voor haar leven bedugt was.

De geneesheer en de bfegtvader werden fchielyk geroepen , en de lyderes verhaalde aan beiden hare fchriklykc gefchiednis.

De prediker verklaarde alles door de magt des duivels, die onder Gods toelating ook in flaat is , vroome zielen te beangstigen en te kwellen , en floeg het heilig avontunaal voor, als hec cenig middel tegen de aanvallen van den ouden booswigt.

De geneesheer wist door zyne kunst geen verklaring aan dit verfchynzel te geven, lchreef vooreerst verzagtende middelen voor., en fprak met den leeraar af, om den volgenden nagt by de zieke te waken. £y waakten : de zieke vrouw fliep tot de*

mor-

Sluiten