Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN» 45

morgens; egter hadden beiden omtrent middennagt aan haar opgemerkt, dat zy in een geweldig zweet geraakte, en zeer onrustig in het bed woelde.

Zy floeg des morgens nauwlyks de oogen open, of zy begon tefiddercn en luid re wenen 5 en in eene foort \m woede fchold zy de aanwezenden, dat dezelven - tesren hunne beloften ■, . haar nogtbans in de kerk gelaten hadden.

Thans verwonderde zig de prediker, maar de geneesheer niet meer.

Het waren droomen geweest, die uit een ten uirerfte verdikt bloed en wit zeer zwakke zenuwen ontftondcn.

De vrouw weid door aderlatingen , bloedzuiveringen en verfterkende geneesmiddelen nog een half jaar in het leven gefpaard, doch toen fticrf zy plotslyk in den nagt, en vertnoïïdelyk aan eenen dergelyken droom.

V,

Sluiten