Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4^ spook-

V.

Van eene wezenlyk overledene mairoone6 welke , onmiddellyk na hare be. graafnis, weder levende in haaf Jlerf-bed lag.

Onder de regering van lodewyk sfor» t i a , hertog van Milaan, woonde in de nabyheid van het hertoglyk paleis eene oude ryke weduwe, van welker laatfte levensjraren de gcfchicdnis niets anders verhaalt, dan dat zy als eene goedaartige matroone van den eenen dag tot den anderen fliep , at en dronk, en verders tot haar tydverdryf en vermaak de pauwen , aapen , honden enz. van den hertog, met lekkerny tot zig lokte en voederde. Tot groot leedwezen dezer dieren, wier beste vriendin zy was, ontfliep zy eindlyk. Het vertrek, waar in zy ftierf, was op de

tweede

Sluiten