Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. 4*r

tweede verdieping van haar huis. Men bragt haar lyk in een beneden- vertrek, waar uit zy daarop in eene pragtige doodkist naar haare rustplaats werd gebragt. Zy was in haar leven eene groote begunstigfter van het roomfche priesterdom , en had eene geestlyke ftigting. gemaakt. De kerk noemde haar om die reden, in haare wyze van fpreken , eene vroome vrouw, en eene menigte priesters en monniken verzelde haare lykftaatfie.

Nauwlyks had men- haar lichaam aan den kouden fchoot der moederaarde wedergegeven, nauwlyks was de lange lykftaatfie terug gekeerd,om goed cier te maken methetgecn, ter eêre van de ter ruste gebragte oude, aan brasferyen en kostlyke wynen opgedist werd, of een paar kameniers van de overledene verydelden al deze fmaaklyke vooruitzigten. Zy waren, ik weet niet met wat, bezig geweest in het fterfvertrek, en ftormden meteendoordringend wee-gefchreeuw de trappen af, naar de lykgasten, die zig juist gereed maakten, om de wélvoorziene tafel te plunderen. Na •üat de beide meisjes aan haar hart door een

vrouw»

Sluiten