Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. 4$

-worden. En fchoon beneden reeds btritc* 'dien groote verwarring plaats "had, werd dezelve nu eerst volkomen. Verbaasdheil ett ontzetting Monden nu op aller gelaat te ie. 'zen, en in de aangezigten der monniken in•zonderheid was daarenboven ook nog heilige onfteldnis wegens dit knnstfluk des dnivtüs zigtbaar. Men wydde 2ig reeds by wonnd door menig ha;istig gepTeveM ^ Mariaj> m door duizend andere uitdrukking^ des by*e» Ioofs, tot den geestlyken ftryd mei dit onmoedig fpook, en geen hek had verder lusr den trap en het vreeslyk Overtrek met onge* 'Wyde voeten te betreden.

De wonderzeldzaame'gebeurdnis was i Minder dan «.„ H.-„,.;

-nwoners van de m „eer entend, en fa t0j°°P «" WnfcM TOdl,0J m fiwfe 8'oorc, Z„mmigen wmn a ■ •

— M gocde verft

■ten; „nt anders-m:ciKlm ;;;^

r *dwi ™ *« *** Sehail ,fcbb:

Sluiten