Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gó SPOOK-

Andercn daartegen, die minder liefdeloos oordeelden, meenden ter goeder trouw, dat de duivel irauners wel om andere redenen zyti klugtfpel kon fpelcn, ten einde der heilige overleden oude, nog in het graf,wraakzugtig eene fchandvlek aantewry ven; doch allen kwamen daarin overeen , dat men aanftonds de aanwezende geestlyke heeren, en, tot derzelver byftand , ook het geheel naburig klooster moest verzoeken en aanfporcr^, om door gebeden en bezweringen, den onwelkoomen gast de deur te • wyzén. Dit gefchiedde na ook aanftonds. Al de gefchoren kruinen verzamelden zig tot eenen troep, en trokken daarop in proccsfie daarheen. Aan het hoofd der gewyde kolonne droeg de gewezen biegtyader der wederopgeftaane matroone het gouden kruis, en de keteldrager met het wywater befloot den langen prieftertogt.

In dezer voege trok de.een na den anderen, niet zonder.hartkloppen, de trappen op en naar het flerfvertrck, om den ongenodigden vooreerst het bed uit tc dryven. Dani welk een yslyk gezigt verfchrok de

bid-

Sluiten