Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£j SP OOK"

by opzette, en toen waarfchynlyk de gemiste begvaafniskoek verteerde, waarvan nog eenige overblyfzels in het bed lagen.

Mogelyk had hy de maag overladen, en ïust nodig, om den koek des. te beter te verteren ; of misfehien was hem wezenlyk een verward gevoel van treurigheid over zyne gemiste vriendin overgekomen. Genoeg , hy leidc zig, op de gezegde wyze toegetakeld3 hi het fterfbed der overledene, en trok de dekens tot ann den hals over zig heen 3 om een aiiddagflaapje te doen,

Maar ongelukkig ftoorden die ongeroepen, heeren met de roozenkransfen en het wywater hem hierin , en bragten hem op debecn, om dus, tegen hun oogmerk, aan het algemeen te bewyzen, dat zelfs de klugtige inval van eenen aap, eene gehcele menigte met verftandbegaafde menfehen tot befpottenswaardige dwaazen kan maken.

VI*

Sluiten