Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. 57

Hot gezelfcliap ondertusfehen 'uit enkel verlichte verftanden beftaande , had mén dezen tekst fchielyk afgehandeld, en befloot dien ladende met de veelzeggende aanmerking: dat aSeenQtk de vreesagtigen en bygelovigen door de huisfpoken verontrust werden, maar, dat zy daartegen; aan onverzaagden en onbevooroordeelden niet verfchenen.

Her was middennagt , toen het gezelfchap naar bed ging. De vrouw van het huis, bragt Jufvrouw L . . in haare flaapkamer ,* wees baar.da gemakken, welken zy misfehien nodig zou kunnen hebben, en verliet haar onder hartlyke goedennagtwanfehingen.

Vóór dat Jufvrouw L . . zig ter ruste begaf, ging zy ook nog eene geheimviirrgting doen. Zy moest hiertoe door twee zyvertrekken , van welken het agterfte twee deuren naast elkander had , waarvan de eene de haar aangewezene was ; doch zy had vergeeten, welke, en ging door de verkeerde. Zy vond daar veel, maar niet het geen zyeigenlykzogt. De nieuwsgierigheid en de begeerte om te vinden het geert zy zogt, gaf haai aanieiding C 5 om

Sluiten