Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VER T É L L I N CE N* §p

kleur van een Iyk, in de armen van haare vriendin te /hellen.

Men qnderzog t en vond het fpook nog op dezelfde plaats ; alleen met dit onderfcheid, dat het, 'als de heer van het huis, door die glasruit zag, wiens gezigtsgedaante de flaaprauts , die hy. op had, niet uitgezonderd , naaapte, en onmiddelyk daarop weder het anngezigt der huisvrouw beantwoordde, welke het insgélyks onbefchroomd waagde in die fpookkamer te zien. Met den voorraad en de voorwerpen derzclven zeer wél bekend, ontdekte zy aanftonds het zonderling bedrog.

Het was een tamelyk groote fpiegel, dien men in dat vertrek digt voor het venfter had gehangen,, zo, dat men in het naast zynde vertrek, door de glasruiten, .zig daarin konfpiegckn*'

C 6

Vfl.

Sluiten