Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6\ SP OOK-

fchrikverfpreidend fpook ,van fchitterend witte Mèur , het. welk door zyn ftout gerugt en gedrag de boeren van' bet gemeld dorp tweemaal in de week omtrend middennagt kwelde en beangstigde. Niemand, zeide men, konde zig dan ongemoeid op de ffcraat laten zien ; en zelfs waren de nagtwakers, in angst, zo dikwyls als het fpook-uur van woensdags- en donderdags- middennagt aankwam. Enkelen onder de dappere dorpbewoners, welken wel moedig, maar niet voorzigtig genoeg, en niet volgens een overlegd ontwerp, eenen aanval op dit toomloos nagrfpook beproefd hadden* waren, ten cerften flegt. te pas gekomen, en betoonden .verder geen .lust, zig 'er mede in eenen ftryd. intelaten. Zy deden in de daad ook wél, want de aart van menige geesten is zo, dat men onder eenai verftandigenaauvoerer in masfa op dezelven moet ftormlo.pen, of hun ten minften dit voornemen tonen, om dezelven te vernederen..

De heer kamlah, als de eetfte geregts'amptenaar in het dorp, was zeer te onvree, den , dat zyne dorpelingen , wanneer zy dage-

Sluiten