Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. £5

gdyks last cn plaagen gedragen hrdden, oolc nog des nagts door eenen geest gekweld wer-den. Hy befloot derhalven aan deszelfs nagtheerfchappy een einde te maken , cn fprak deswegens eens af met den dorpfchóut bebenrqth, in wiens nabuurfchap het fpook wel het meest rond zworf, om zeer heimlyk een onderzoek te doen..

Mén kwam overeen , af dé uitgangen der ftraat, in welke bebenroth woondt, zonder dat da-geest het kon merken , dóór onverfchrokken 'trouwe lieden te bezetten , en * hem wel ongehinderd de ftraat in dit geval in-, maar niet weder uit te laaten gaan. Het was nauwlyks middennagt, of hy zat reedsin de val, zonder het zelf te weten.

Nu nam de heer ka ml a h 'in eigen perfoon den aanval op het fpook op zig." Het floop naar eene agterdeur van het huis vanbebenroth, en ftond gereed om 'er in te fluipen* toen het eerst begon te merken, door iemand , zeer ftout, op de hielen gevolgd te worden. Het keerde zig om , en-

fchecBi i

Sluiten