Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C8

*' P O & K*

vul

Jfc« fpookagtig gedruis en kermen i het welk eens onder de lyken , op d.& zaal der ontleedkunde ie Parys gehoord werd.

Met een hyyoegzel.

Jn het begin des jaars 1746 vond men te Parys eenen" zwaargeestigen jongman zieltogende cp zyne kamer. Wyl men hem nog kort te voren, naar allen aanzien gezond , op de flraat had gezien, vermoedde men niet zender veel waarfcbynlykheid, dat hy eenen geweldigen dood was geftorven. Men deed derbalven geregtlyk onderzoek , cn men vond in zynen zak niet alleen het overfchot van genomen vergift, maar ook eenen brief van zyne hand-, welke zyne zwaargeestigheid, en

het-

/

Sluiten