Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7° SPOOK-

was, fliep hy nogthans zeer gerust en zast. Alleenlyk werd hy een weinig angftig , m van fchrik in den flaap wakker, wanneer hy wist dat onder de lyken in de naafte kamer' ook dat van eenen zelfmoorder was.

Onder anderen had hy zulk eenen ongerusten nagt van den 7den op den gftcn van fprokkelmaand 1746, wy] hy wist, dat onder verfebeiden lyken ook dar van den jongman was, die zig zeiven had vergaven. Tegen middennagt dagt het hem eenige reizen, dat by van een zagt gedruis, het welk uit de' zaal kwam, werd wakker gemaakt. Ondertusfehen fchreef by dit aan zyne verbeeldingstragt toe, die hem in de fkiimering reeds dikwyls iets dergelyks had deen zien. j-jy zogt het zig derhalvcn uit de gedagtcn te ftelIcn, en viel weder in flaap. Maar tc middennagt ontwaakte hy door een dergelyk geluid, het welk veel duidelyker was, dan het geen hy te voren vernomen bad. Hy rigtte zig in het bed op, en luisterde met een kloppend hart. Het gedruis in zyne ooren was, »ls of een levende onder de lyken fpookte.

Sluiten