Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VER TELLING E.N.

troffen. Met zynen flaap was het ondertusfehen voor dezen nagt gedaan , en hy za» met fmertlyk verlangen den n-orgenftond te gemoet.

Het eerfte, dat hy des morgens te doen had , was, zynen leermeester, den hoogleeraar b Ruhier, bcrigt van 't gebeurde nagtgeval ^ geven. Hy had zyn verhaa, nauwlyks geëindigd , of deze menschlievende en ervare* geneesheer voerde hem te gemoet: „ God h den hemel! en gy fp0edde u niet aanflonasof misfehien in het geheel niet - terhwlpe ?•» bruhier vloog als ware het, zonder het ■femelend antwoord aftewagten, naar de lykc„ * ^op, dat het mogelyk nog tyd zou zyn' eenen weder opgewekten zyne behulpzaams hand te bieden , die misfehien als fchyndoods aan de. ontleedkunde ware overgeleverd. Maar eilaas! het was veel te laat. Het uur waarin welügt hulp had kunnen toegebragt worden was onder het vergeefs kermen, jammerkhJ gen en hulproepen , reeds met het uur der ipookgeesten verdweenen. Hier is de fleutel tot het raadzel, Een jong

Ifpookgeesten verdweenen.

Sluiten