Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertellingen» 75

iiogthans zo zeer milp behoevenden ftaat. I» den angst was zy langs eene lange tafel, welke naby haar ftond, eenige fchreden voorwaard gegaan , en had waarfchynlyk op deze tafel geklopt, ten einde hulp te roepen. Beiden, haar kloppen en angstig gekerm, was geboord ; doch flegts door eenen vreesagtige» dwaas , wiens hersfenen vol waangeloof en inbeelding aan hoyennatuurlyke dingen waren, in plaats van natuurlyke gebeurdnisfcn gewaar te worden.

De ter ongelukkiger uure weder opgewekte bad, zo hulploos als zy was, haaren geestdadelyk moeten uitblazen, en fliep nu den yzerea doodflaap. De heer bruhier vond haar, die men daags te voren op den grond op eea weinig flroo had nedergelegd, midden onder de overige lyken, reeds ftyf bevroren, ep eenige weinige fchreden van de lyken verwyderd, half overeind aan die tafel ftaan, en met bet bovenlyf over dezelve gebogen.

Een , indien mogelyk , nog treuriger lot trof den beklagenswaardigen kardinaal e s p inosa, eerften ftaatsdienaar van den koning

Sluiten