Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jrê S P O O «-

riLiP II* van Spanjen , onder de handea z>ner ontleders. Men hield hem ook voor dood, terwyl hy alleenlyk in eene langdurige, den dood gelykende bezvvytning cn magtloosheid lag. Dit onvermoede en plotslyke fterf'geval kwam den zynen verdagt voor. Men * wilde de oorzaak van zynen dood weten, en wyl zyn lichaam buitendien, volgens het gebruik , gebalzemd zou worden , deed men hem ontleden, ten einde tevens te onderzoeken , of hy misfchien vergeven ware.

De ontleders reeds in zyn vleesch wroetende , en juist eene dodelyke fnede in de borst doende, ontwaakte plotslyk zyne thans fluimerende levenskragt. weder. Men zag met ontzetting , dat de kardinaal met de hand eene beweging naar het mes maakte. . Dit le* vensteken kwam,eilaas leen oogenblik te laat: want men had zo even het vermeende lyk de long uitgefneden. Het ongelukkig flagtoffer • der onervarenheid en onbehoedzaamheid ftierf den yslykrten dood.

(X*

Sluiten