Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HERTELLINGEN.

77

IX.

Van boschduivels en derzelver toverkragt, om zig naar believen voor de menfchen cnziglbaar te maaken»

*\

Z^elfs in de zo veel mogelyk volledige aantekening van levende wezens, welke de groote buffon ons in zyne natuurlyke gefchiednis geleverd heeft , is nog vergeten , van een fchepzel gewag te maken, het welk even zo vreesiyk en zeldzaam , als merkwaardig in zyne betoning van fterkte is. Dit vreemd fchepzel heeft het namelyk in zyne magt, om naar goedvinden, aan zommige menfchen te verfchynen, en daartegen voor anderen, die het gewapend opzoeken, onzigtbaar in de bosfchcn omtezwerven- Men noemt het bosch. duivel i en fchoon het, gelyk de mensch , D l ,flegts

Sluiten