Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7$ SPOOK-

flegts op twee voeten gaat, is men egtef nog ongewis, of het tot de klasfe der menfchen >; of der wilde dieren , ©f zelfs der booze geesten behoort.

Het daarzyn van zulke rniddenwezens tusfcben mensch, vee cn duivel kan in onze Jagen immers niet meer in twyfel getrokken worden, wyl men nog zeer kort geleden — in het jaar 1785 — zulk eenen boschdulyd is magtig geworden, en dien men wczenlyk ge' dood heeft. Zie .hier de nadere omftandigheden van deze vangst:

In de ftreek van het Westpruisfiscb fteedje Neumark werd algemeen het fchrikvcrwekkend gerugt verfpreid , dat in het naburig bosch, een naakte boscliduhd omzwerf, die de voorbygangers fehlik aanjoeg en aanviel. Wyl men flcgts zelden van dergelyke fpook, wezens hoort, wilden veeien aan het gerugt geen geloof flaan, en meenden, dat men zfg in zyne waarnemingen moest vergist , en misfehien een a\id.ec wild dier ontdekt hebben..

Veele inwoners uit het fteedje , en ook eenige naburige landlieden, die den boschditi»

Sluiten