Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VE R t B L LI NG EN. Si

cn in deszelfs middenpunt allen en een ieder iii het byzonder elkander ontmoetten. Alwat men Op deed, waren eenige haazen, maar van eenen loschduivel had men niets verno> men. x

' Ja «-» zeide men gy moogt lang zoeken. Weet gy dan niet, dat de boschdüiyeïs zig onzigtbaar kunnen maken? en dat bet van hun afhangt, aan welke lieden zy willen verfchynen ? n

Wat gebeurde ? — Een roomschgezinJe pottenbakker had , fchoon hy, zonder eenig onderwys, in de grootfte domheid was opgewasfen ', en by het geregtlyk doorzoeken van het bosch zelf tegenwoordig war geweest nogtans eenige weeken daarna nog het geluk, • dien duivel in hetzelfde bosch te ontdekken. Het was ook voor hem voorbehouden , het monfter ridderlyk te beftryden, en tot heil voor zyne medeburgers de overwinning op hetzelve wegtedragen.

Op den 3© van zomermaand 1785 reed hy met zynen leerjongen langs het bosch,.om kem-aarde te halen. Hy hoorde op eens een D 5 ge-

Sluiten