Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. 83

houweel derwyze den kop , dat de hersfenen rondom heen fpatten.

God in den hemel l zo moorden domheid. en lygeloof 1 — De verflagene was een pruisfifche draqonder, die zyn vaandel entlopen was!

Ten* hoogften in zynen fchik over de heldendaad , fpoedde de nog fteeds verblinde moordenaar zig naar huis, en verhaalde een' ieder, dat God hem geholpen had, om denoordeindlyk van het monfler te verlosfen. Hy vetwagtte van de ftadsregering eene beloning, en verwonderde zig zeer, toen zy hem, in plaats . van te belonen, inde gevangnis wierpen. Zyne ftraf was een zesjaarige vesting-arbeid.

D 5 S,

Sluiten