Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$6 S P" O O K«

van angst en verbaasdheid de fchotels vallen, en liep het vertrek uit, als of haar wie weet wat overkwam.

Kort daarop kwamen waard en. waardin, blsek als de dood, ter kamer inftuiven,en floten de. deur van de (pokende kamer open.. Welk eene fchriklyke vertoning, toen me» die opende! —

Eene magere, fpookagtige gedaante,meteen doodsch aangezigt, ftond voor hen in een lang wit doodkleed, hield zig aan den wand vast, als of zy vreesde ter neder tc vallen. Haar gezigt was dat van eenen (bekenden grysaart, en haare woorden, fchenen het onverftaa'nbaar praten van een'kind te zyn. Het was — de grootvader van het huis /die voor drie dagen den féhyndoed geftorven, doch nu weder uit zynen ftaat van flaauwce en cnmagt ontwaakt was, en zynen kinderen bad, hem weder onder de levenden te ontvangen. De doodkist in de kamer , waar in men hem gelegd bad, ftond ©p twee fchraagen, en de ontwakende oude, die dezelve wilde veria ten, had eerst met moeite het los daar op gelegd dekzel moeten

Sluiten