Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9° spook-

de reuk van een lyk vverklyk rotagtig, de oppervlakte een weinig opgezwollen , met bruinagtige, blaauw- of groenagtige vlakken bedekt is — eerst, wanneer het vlecsch week en deegagtig, de buik opgezet en hier en daar wankleurig word; — als dan eerst kan men vast verzekerd zyn, dat de dood volkomen, en de onbegryplyke band des levens geheel ontbonden zy." . Met dit bondig befcheid fpoeddc de grysaart zig nu weder naar zyne kinderen en kindskinderen. Hy verhaalde alles weder op zyne wyze en in zyne taal, wat hy van den geneesheer vernomen had, en bad hen ernstlyk, hem toch immers niet weder te vroeg voor wezenlyk; getiorven te houden. De zynen beloofden hem zulks heilig, en verbonden zig met al hunne nabeftaanden in het dorp, dat het van nu af in hunne familie eene wet zou zyn,, niemand van dezelven tc begraven, voor dat her lyk tot dé algemeene, volkomen en volgens alle kentekens merkbaare verrotting begon o.vertegaan.

. XI.

Sluiten