Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertellingen» 9J wimmaimmÊmÊmittÊi^mÈÊmmmmÊÊÊÊÊmmmmi

Xï.

Duidelyk bewys, dat een /pook zomwylen een lugtlichaam aanneemt, in. het welk men hetzelve met geen aardfche wapenen kan treffen.

jQe nog in leven zynde predikant herzl i e b , in het Magdeburgsch dorp Zitz , be"Airi- als ïnnoclins de fchool van het weeshuis te Halle,cn had aldaar voor omtrend vyftig jaarcn het volgend fpookagtig geval.

Hy ging op eenen . avond tamclyk laat, in het duifter op de kleine plaats agter den eenen vleugel van het weeshuis. By gebrek van maanefchyn , en van eenen lantaarn , wapende hy zig met eenen goeden ftpk , om de febalkeryen dier moedwillige leerlingen tc kunnen tegengaan-, die zig aldaar des avonds in het

du is-

Sluiten