Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN.

onbekend fpook misfchien nog'tc ontdekken. De' optogt^an' gewapende onbevooroordeelde en kloekmoedige fcbolieren gefchiedde nu in alle ftilte. Maar nauwlyks was dezelve op de fpokendc plaats aangekomen « nauwlyks hadden de vooriie fcbolieren eenige fchreden voorvvaards gedaan, of iemand trok insgelyks den grootften van hun de muts van het hoofd. Die agter hem waren, zagen de muts vallen , zonder cenig levend wezea hoegenaamd gewaar te worden. Zonder in het minst verlegen of onthutst te zyn , lachten zy zegepralend overluid , want zy ontdekten , door bet licht van den lantaarn, aanftonds eene lyn boven hunnehoofden , weke men daags te^ voren aldaar bad géfpannen, om linnen te drogen, en vergeten had, des avonds weg te nemen. Weinige fchreden verder lag ook de verloten flaapmuts van herzlieb op den grond. Dezelve was door de lyn een weinig verder, dan de cerfte reis, voord gellingerd.

Dus was na met het fpook ook tevens

de

Sluiten