Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^ s f o o ic-

dc oorzaak ontdek , waaróm de ftokfla, •gen niet hadden getroffen. Indien de van zyne muts beroofde heer herzlieb zyne flagen over zyn hoofd heen gedaan had, zou hy ook alleen en in het duister de fpokende lyn*getroffen hebben. Nu was ook het gevoel verklaard, als of het vermeend fpook hem het teruggaan naar r de hanen had gegrepen; - want waar. fchynlyk raakte nu de lyn, die geen muts meer ontmoette, even zynen kruin, en verhaastte dus zyne vlugt. ■ Een bygelovig, vreesagtig , befchroomd jong mensch, in de plaats van den heet HERZLiEB, zou het niet ligt gewaagd hebben, aanftonds op fhanden voet, onderzoek te doen. En hoe, wanneer nu in zulk geval, de eigenaar van de vergeten lyn, deze den volgenden morgen in de vroegte eens had weggenomen? - Waarfchynlyk ware dan de fpokende muts - aftrekker nooit ontdekt geworden; en eene bloote drooglyn was dan de onfchuldige aanleiding tot eene fpookgefchiednis geweest, by welker verhaal men

niet

Sluiten