Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9$ SPOOK»

. XIL ,

Van den Jpokenden geest eens zetfmoorders, [die zig in het dorp Jerchely des avonds liet zien*

De pruisfifche generaal van schenken» dorf, overleden in het jaar 1779, bragt zyne laatde levensjaaren, buiten koninglyke dienden zynde, beurtlings dóór te Brandenburg, en op zyn landgoed Jerchel, drie rnylen van daar, aan de Havel gelegen. In den zevenjaarigen oorlog bad hy, op koninglyk bevél , onder anderen in het Bambergfche, brandfchattingen moeten invorderen. De herinnering daaraan was hem altyd ten hoogden onaangenaam; . en de krygsgebruiklyke wyze, op welke hy dit bevél had uitgevoerd, deed hem ten laaiden in eene zielskrankheid dorten, welke alle pogingen der^eneesheeren vrugtloos maakte,

cn

Sluiten