Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï02 spook-

cn verhaalde . den predikant omftandig , dat men,in eene kamer van het hoofdgebouw,den generaal van schenkendorf onbeweeglyk aan het venfter .had #zien ftaan» en dat dit .veifchynzel zig reeds dikwyls, en telkens des avonds> aldaar had laten zien. Men beweerde den generaal duidelyk herkend te hebben; egter waren allen, die geloofden hem te zien, befehroomd, op eenen zekerenafitand van het fpokend venfter blyven ftaan. De predikant löwel belastte, dat men hem fpoedig zou roepen, zodra de generaal zig weder zou laten zien*, en nam voor, het fpook by deszelfs eerfte verfchyning nader in aanfchouw te nemen.

Men riep hem reeds den volgenden avond» Hy kwam, zag en ftond verzet. Hy bemerkte ook in een vertrek voor het venfter, dat niet -geopend was, dit iets, het welk tot hiertoe de lieden in vrees gezet had. Hy ging onbefchroomd, evenwel met devoorzigtigheid, die in ziïïkc gevallen altyd nodig is, naar het verfchynzel. Hoe meer-hy het venfter naderde, des te onduidelyker werd het verfchynzel..

Sluiten