Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. Io$

zet. Het was, als of het van het venfter verder in de kamer terug ging, om zig aan de onderzoekingen van den predikant te onttrekken. Toen deze eindlyk tot digt aan het venfter genaderd was, verdween het verfchynzel geheel. Hy zogt door het venfter in het fpookvertrek misfchien eenen bedrieger te ontdekken, die,in naam des overledenen , de ligtgelovige levenden eenen trek fpeelde ;maar 'er was geen licht in het vertrek ,en hetzelve derhalven te donker, dan dat hv 'er zo eenen zon- hebben kunnen gewaar worden.

Hy keerde nu tot de vreesagtige fpookziendeis terug, welken op eenigen afftand reikhal i zend ftonden, en hem toeriepen: „wel nix Domine, thans zyt gy toch zekcrmet eigen oogen, en nog daarenboven zo zeer van naby, overtuigd geworden, dat hy het is?" -

De beer löwel antwoordde, dat hy nog 1 zo nauwkeurig niet in ervaring was gekomen , wie deze hy eïgenlyk zy, wyl de waarfchynlyke bedrieger allengs van het venfter in het E 4 doi>

Sluiten