Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï04 S P O O K-

donker vertrek was terug geweken, en ten laatjïen geheel onzigtbaar geworden.

De aanfchouwers beweerden zulks, beter te weten , en meenden, dat dit niet mogelyk kon zyn , hebbende zy duidelyk gezien$ dat de generaal zedert meer dan een kwartieruurs niet van zyne plaats geweken was. „ Zie nu flegts eens — riepen allen -—daar ftait hy immers nog onbeweeglyk, en zo ftond by 'er ook, toen gy het hoofd digt aan het venfter hield. Wy dagten, als het glas niet tusfchen beiden ware geweest, dfö gy hem zoud moeten geraakt hebben."

De predikant zag nu in de daad de vorige verfchyning weêr zeer duidelyk; by ging 'er nu andermaal en met rasfe fchreden heen. Zy verdween weder voor zyne oogen, en ditmaal des te fneller, naar maate hy het venfter fchielyker naderde. Thans begon hy reeds de waarj oorzaak van het verfchynzel te ontdekken. Hy riep derhalven verfcheiden aanfchouwers -— doch niet allen — by zig aan het venfter, ten einde ook hen te overtuigen s

Sluiten